Lugemist

Armatuuri pingepragude vältimiseks vajalik minimaalne painutusspindli diameeter sõltub venivusklassist. Suurema raua nõuetekohaseks painutamiseks on vaja suuremaid kettaid.

Armatuuri läbimõõt ≤ 16

Venivusklassid A ja B = 4x∅

Venivusklass C = 2,5x∅

Armatuuri läbimõõt > 16

Venivusklassid A ja B = 7x∅

Venivusklass C = 5x∅

Toodud painutusdiameetrid tagavad armatuuri painutuskohas ka betooni muljumisvastupanu kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  • pärast painutuse lõppu ei ole varda ankurdamiseks vaja pikemat sirget lõiku kui 5∅,
  • painutuse sees on põikvarras läbimõõduga ≥ ∅.

Näide: 25mm, B venivusklassiga armatuurraua painutamiseks vajad ketast läbimõõduga 175mm

 

Algallikas:

Loengukonspekt
Raudbetoonkonstruktsioonid
Dots. J. Valgur
Tartu 2014

http://www.valgur.ee/loengud/Rbt-I/RBT-Loeng01.pdf

Kontakt

© 2019 Est Tools Hooldus OÜ